Stipendit

WFHSS-stipendi – kriteerit ja hakuohjeet
Yhdistys kustantaa vuosittain yhden välinehuoltajan osallistumisen WFHSS:n (World Federation for Hospital Sterilisation Sciences) järjestämään kansainväliseen välinehuollon konferenssiin. Kustannukset katetaan täysimääräisesti osallistumis-, matka- ja majoituskulujen osalta. Vuosittain jaetaan yksi stipendi ja stipendin hakijan tulee olla ollut yhdistyksen jäsen tammikuun 1. päivästä alkaen stipendinhakuvuonna. Hakijan tulee olla maksanut yhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksu. Stipendiä haetaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella 1.4. mennessä. Hallitus käsittelee stipendihakemukset 15.4. mennessä. Hakulomake on auki ympäri vuoden.

Hakijan tulee perustella stipendihakemus.

Matkastipendin saaja velvoitetaan kirjoittamaan noin kahden liuskan mittainen matkaraportti, joka julkaistaan konferenssia seuraavassa kevään jäsentiedotteessa. Matkaraportin yhteyteen toivotaan valokuvia konferenssimatkalta. Mikäli yhdistyksen hallituksen jäsen hakee itselleen WFHSS-stipendiä, hakija ei voi osallistua stipendin myöntämisprosessiin liittyvään päätöksentekoon eikä asian valmisteluun.

Stipendiä on mahdollista hakea ensimmäisen kerran Haagissa Hollannissa 2019 järjestettävään konferenssiin.

Hakijan yhteystiedot:

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Työpaikan yhteystiedot:

Työpaikka

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Stipendihakemuksen muut tiedot:

Välinehuoltoon liittyvä koulutustausta

Perustelu stipendihakemukselle ja tavoitteet konferenssimatkalle: Kerro vapaasti omin sanoin, itsestäsi, työhistoriastasi, mikä sinua motivoi välinehuoltajan työssä ja miten näet välinehuoltajuuden. Missä näet itsesi viiden vuoden päästä ja millaisena näet tulevaisuuden välinehuoltotyön? Millaisia kehittämisvaatimuksia välinehuoltotyöhön kohdistuu? Tutustuttuasi konferenssin alustavaan ohjelmaan kerro, millaiset sessiot sinua erityisesti kiinnostaa. Voit pohtia, millaisia viemisiä sinulla voisi konferenssista olla työpaikallesi.

Suomen Välinehuoltajayhdistys ry tekee stipendin saajan puolesta kaikki matkustus- ja osallistumisjärjestelyt. Jos minulle myönnetään stipendi, sitoudun osallistumaan WFHSS:n konferenssiin Hollannin Haagissa. Konferenssi järjestetään 30.10.-2.11.2019.
Rastita hyväksyäksesi ehdot.

Hakemukset muodostavat henkilörekisterin, josta on laadittu GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation, EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.


Välinehuoltajastipendi – kriteerit ja hakuohjeet
Yhdistys jakaa 50 eur stipendejä valmistuville välinehuoltajille. Stipendejä jaetaan vuosittain yhdistyksen talousarvion ja hallituksen harkintaan perustuva määrä. Stipendihakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi. Hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus.

Stipendiä voi anoa välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa työskentelevä välinehuollon kouluttaja ja stipendiä anotaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella. Stipendiä haettaessa ilmoitetaan opiskelijan nimi, oppilaitos, koulutusaika sekä kouluttajan nimi ja yhteystiedot.

Stipendiä anotaan välinehuollon opiskelijalle, joka on osoittanut tutkintoon valmistavassa koulutuksessaan motivaatiota ja kehitystä ja joka sekä lähiopetuksessa että työssäoppimisjaksoillaan osoittanut ammattimaista otetta ja kehittymistään välinehuoltajuuteen. Stipendiä hakevan kouluttajan tulee perustella stipendihakemus.

Opiskelijan tulee stipendiä luovutettaessa olla kirjoilla välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa.

Hakijan yhteystiedot:

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Oppilaitoksen nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Opiskelijan tiedot:

Opiskelijan nimi

Tutkinto, jota opiskelija on suorittamassa

Koulutusaika

Perustelu stipendihakemukselle

Mikäli stipendi myönnetään, stipendin mukainen summa maksetaan opiskelijan pankkitilille, jonka tilinumeroa tiedustellaan myöntämishetken jälkeen. Opiskelijan tulee stipendiä luovutettaessa olla kirjoilla välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa. Stipendihakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.
Rastita hyväksyäksesi ehdot.

Hakemukset muodostavat henkilörekisterin, josta on laadittu GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation, EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.