Suomen Välinehuoltajayhdistys on perustettu vuonna 1981. Yhdistys toimii välinehuoltajien ammatillisena järjestönä, joka tarjoaa koulutusta ja ammattitaidon ylläpitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja laatii lausuntoja.

Missä välinehuoltajat työskentelevät?
Välinehuoltajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä, kuten sairaaloiden ja terveysasemien välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, laboratorioissa, poliklinikoilla ja hammashoitoloissa. Välinehuoltajat työskentelevät myös lääketehtaiden ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden välinehuolloissa.

Mitä välinehuoltajat tekevät?
Välinehuoltajan työ on välillistä potilaan/asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista välinehuollon keinoin. Välinehuoltaja huolehtii siitä, että tutkimuksissa ja hoidoissa tarvittavat välineet sekä laitteet ovat huollettuja ja että ne täyttävät kunnon, puhtauden, aseptiikan ja laadun osalta asetetut vaatimukset. Välinehuoltopalveluihin kuuluu tuotteiden oikea-aikainen toimitus, hankinta sekä näihin kuuluva jatkuva laadun kehittäminen ja valvonta.