Jäsenyys

Yhdistyksen toiminta

Suomen Välinehuoltajayhdistys ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistys toimii välinehuoltajien ammatillisena järjestönä, joka tarjoaa koulutusta ja ammattitaidon ylläpitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää kokouksia ja koulutusta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia välinehuoltajien ammatillisena järjestönä ja valvoa jäsentensä ammatillisia etuja sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa. 

Yhdistyksen toimintaperiaatteet kuvataan tarkemmin toimintasäännöissäJäseneksi
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyyttä voivat hakea välinehuoltotyötä tekevät henkilöt sekä muut välinehuollosta kiinnostuneet.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittamassa välinehuoltoalan tutkintoa. Opiskelijajäsenen on erottava tai hänet voidaan erottaa, kun tutkinto on suoritettu. Tämän jälkeen henkilö voi jatkaa jäsenyyttään yhdistyksessä varsinaisena jäsenenä. 

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on jäänyt eläkkeelle välinehuoltajan tehtävistä. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei teknisesti voi kirjautua yhdistyksen internetsivuston jäsenlaueelle, mutta kannattajajäsenenä saatte yhdistyksen jäsentiedotteet sähköpostilla yhteyshenkilönne sähköpostiosoitteeseen. Kannatusjäseneksi liitytään erillisellä verkkolomakkeellaan

Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet, opiskelijajäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenhakemus jätetään täyttämällä ja lähettämällä oheinen verkkolomake. Edellisen vuosikokouksen vahvistamat jäsenmaksut
Varsinainen jäsen 20,00 eur
Eläkeläisjäsen 5,00 eur
Opiskelijajäsen 0,00 eur 
Kannatusjäsen 100,00 eur

Liity jäseneksi oheisella liittymislomakkeella:

Jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterin, josta on laadittu GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation, EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.