Välinehuoltajastipendin hakulomake

Hakijan (oppilaitoksen) tiedot

Opiskelijan tiedot

Rastita hyväksyäksesi ehdot

Hakemukset muodostavat henkilörekisterin, josta on laadittu GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation, EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.