Stipendit

Yhdistys jakaa vuosittain WFHSS-stipendin ja välinehuoltajastipendejä yhdistyksen kokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan. 

WFHSS-stipendi – kriteerit ja hakuohjeet

Yhdistys kustantaa vuosittain yhden välinehuoltajan osallistumisen WFHSS:n (World Federation for Hospital Sterilisation Sciences) järjestämään kansainväliseen välinehuollon konferenssiin. Kustannukset katetaan täysimääräisesti osallistumis-, matka- ja majoituskulujen osalta. Stipendin hakijan tulee olla ollut yhdistyksen jäsen tammikuun 1. päivästä alkaen stipendinhakuvuonna. Hakijan tulee olla maksanut yhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksu. Stipendiä haetaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella 1.4. mennessä. Hallitus käsittelee stipendihakemukset 15.4. mennessä, minkä jälkeen kaikiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Hakulomake on auki ympäri vuoden.

Hakijan tulee perustella stipendihakemus.

Matkastipendin saaja velvoitetaan kirjoittamaan noin kahden liuskan mittainen matkaraportti, joka julkaistaan konferenssia seuraavassa kevään jäsentiedotteessa. Matkaraportin yhteyteen toivotaan valokuvia konferenssimatkalta. Lisäksi konferenssimatkalta toivotaan somepäivityksiä. Mikäli yhdistyksen hallituksen jäsen hakee itselleen WFHSS-stipendiä, hakija ei voi osallistua stipendin myöntämisprosessiin liittyvään päätöksentekoon eikä asian valmisteluun.

Välinehuoltajastipendi – kriteerit ja hakuohjeet

Yhdistys jakaa stipendejä valmistuville välinehuoltajille. Stipendejä jaetaan vuosittain yhdistyksen talousarvioon ja hallituksen harkintaan perustuva määrä. 

Stipendiä voi anoa välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa työskentelevä välinehuollon kouluttaja ja stipendiä anotaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella. Stipendiä haettaessa ilmoitetaan opiskelijan nimi, oppilaitos, koulutusaika sekä kouluttajan nimi ja yhteystiedot.

Stipendiä anotaan välinehuollon opiskelijalle, joka on osoittanut tutkintoon valmistavassa koulutuksessaan motivaatiota ja kehitystä ja joka sekä lähiopetuksessa että työssäoppimisjaksoillaan osoittanut ammattimaista otetta ja kehittymistään välinehuoltajuuteen. Stipendiä hakevan kouluttajan tulee perustella stipendihakemus. Stipendin suuruus on 50 eur. 

Opiskelijan tulee stipendiä luovutettaessa olla kirjoilla välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa. Opiskelijalla on oltava oppilaitoksessa opiskeluaikaa jäljellä vähintään kaksi viikkoa stipendin myöntämishetkellä, jotta maksumuodollisuudet ehditään hoitaa ennen opiskeluajan päättymistä. Stipendihakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joita järjestetään oheisen aikataulun mukaan:

4.1.2020  
9.2.2020  
17.5.2020  
13.6.2020  
16.8.2020  
27.9.2020 
29.11.2020  
10.1.2021