Stipendit

Yhdistys jakaa vuosittain WFHSS-stipendin ja välinehuoltajastipendejä yhdistyksen kokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan. 

WFHSS-stipendi – kriteerit ja hakuohjeet

Yhdistys kustantaa vuosittain yhden välinehuoltajan osallistumisen WFHSS:n (World Federation for Hospital Sterilisation Sciences) järjestämään kansainväliseen välinehuollon konferenssiin. Stipendi kattaa kustannukset täysimääräisesti osallistumis-, matka- ja majoituskulujen osalta. Konferenssiohjelmaan kuulumattomat ruokailut stipendin saaja kustantaa itse. 

Hakijalla tulee olla opetushallituksen tutkinnon perusteiden mukainen tutkinto välinehuollon alalta. Stipendi myönnetään ensisijaisesti välinehuoltotyötä tekevälle hakijalle ja toissijaisesti muille välinehuollon työtehtävissä toimiville. 

Hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun hän jättää stipendihakemuksensa ja hänen tulee olla maksanut jäsenmaksunsa. Hakijan tulee olla maksanut yhdistyksen jäsenmaksun 15.2. mennessä sinä vuonna, kun päätös stipendin myöntämisestä tehdään. Stipendiä haetaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella 15.2. mennessä. 

Hallitus käsittelee stipendihakemukset pääsääntöisesti kevään koulutuspäiviin mennessä, minkä jälkeen kaikkiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Stipendin saajan nimi julkistetaan yhdistyksen internetsivuilla ja sosiaalisen median (Instagram ja Facebook) kanavissa. 

Hakulomake on auki ympäri vuoden eli kyseessä on ns. jatkuva haku. Hakijan tulee perustella stipendihakemuksensa. Hallitus arvioi hakemukset yhdenvertaisuusperiaatetta noudattamalla pisteyttäen hakemukset arviointimatriisin avulla. Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman hakijan kohdalla, stipendin saaja ratkaistaan arvalla. 

Stipendin saaja velvoitetaan kirjoittamaan noin kahden liuskan mittainen matkaraportti, joka julkaistaan konferenssia seuraavassa kevään jäsentiedotteessa. Matkaraportin yhteyteen velvoitetaan toimittamaan valokuvia konferenssimatkalta. Lisäksi konferenssimatkalta velvoitetaan toimittamaan valokuvia somepäivityksiä varten jo matkan aikana. Stipendin saaja velvoitetaan pitämään seuraavan kevään koulutuspäivillä 30 min esitys matkaraportin muodossa. Henkilön muonitus ja matkakulut koulutuspäiville korvataan. Esityksestä ei makseta erillistä luentopalkkiota. 

Mikäli yhdistyksen hallituksen jäsen hakee itselleen WFHSS-stipendiä, hakija ei voi osallistua stipendin myöntämisprosessiin liittyvään päätöksentekoon eikä asian valmisteluun. Mikäli hakemuksia ei hakukauden aikana saavu, hallitus voi oman harkintansa mukaan lähettää konferenssimatkalle yhden jäsenistään, mikäli hän täyttää hakukriteerit.

Välinehuoltajastipendi – kriteerit ja hakuohjeet

Yhdistys jakaa vuosittain stipendejä välinehuoltajaopiskelijoille yhdistyksen talousarvioon ja hallituksen harkintaan perustuvan määrän. Stipendi myönnetään kannustimena opintojen loppuun saattamiseksi. Stipendin suuruus on 50 eur.

Stipendiä voi anoa välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa työskentelevä välinehuollon kouluttaja ja stipendiä anotaan yhdistyksen internetsivuilla olevalla lomakkeella. Stipendiä haettaessa ilmoitetaan opiskelijan nimi, oppilaitos, koulutusaika sekä kouluttajan nimi ja yhteystiedot.

Stipendiä anotaan välinehuollon opiskelijalle, joka on osoittanut välinehuoltoalan tutkintoon valmistavassa koulutuksessaan motivaatiota ja kehitystä ja, joka sekä lähiopetuksessa että työssäoppimisjaksoillaan osoittanut ammattimaista otetta ja kehittymistä välinehuoltajuuteen. Stipendiä hakevan kouluttajan tulee perustella stipendihakemus. Opiskelija ei voi hakea stipendiä itselleen. 

Opiskelijan tulee olla kirjoilla välinehuoltoalan tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa stipendiä maksettaessa. Stipendiä hakevan kouluttajan tulee huomioida päätöksentekoon ja stipendin maksatukseen kuluva aika hakemusta jättäessään. Tämän vuoksi opiskelijalla on oltava oppilaitoksessa opiskeluaikaa jäljellä vähintään kaksi viikkoa stipendin käsittelyhetkestä lukien, jotta maksumuodollisuudet ehditään hoitaa ennen opiskeluajan päättymistä. 

Stipendihakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joita järjestetään oheisen aikataulun mukaan: 
 
14.1.2024 
28.1.2024 
25.2.2024 
24.3.2024 
14.4.2024 
26.5.2024 
25.8.2024 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠6.10.2024
24.11.2024
7.1.2025