Välinehuoltotyö

Missä välinehuoltajat työskentelevät?Mitä välinehuoltajat tekevät?

Miten kouluttautua välinehuoltajaksi?

Lehdistölle

Välinehuoltajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä, kuten sairaaloiden välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, laboratorioissa, poliklinikoilla, terveysasemilla, hammashoitoloissa ja sairaala-apteekeissa. Välinehuoltajat työskentelevät myös lääketehtaiden ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden välinehuolloissa.

Välinehuoltajan työ on välillistä potilaan tai asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista välinehuollon keinoin. Välinehuoltaja huolehtii, että tutkimuksissa ja hoidoissa tarvittavat kirurgiset instrumentit, välineet ja laitteet ovat huollettuja ja että ne täyttävät puhtauden, aseptiikan ja toimintakunnon osalta asetetut vaatimukset. Ilman välinehuoltoa yksikään leikkaus ei voisi sairaalassa alkaa. Välinehuoltopalveluihin kuuluu tuotteiden oikea-aikainen toimitus, hankinta sekä näihin kuuluva jatkuva laadun kehittäminen ja valvonta. Laboratorioissa välinehuoltajan tehtäviin kuuluu laboratoriovälineiden pesu, desinfektio ja steriointi. 

Välinehuoltajaksi kouluttautuvat suorittavat välinehuoltoalan perustutkinnon. Alalla työskentelee myös runsaasti välinehuollon ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneita välinehuoltajia. 

Oletko uutisoimassa välinehuoltotyöhön liittyvästä asiasta ja tarvitset teemaan sopivaa aihekuvitusta? Voit vapaasti käyttää yhdistyksen tarjoamia kuvituskuvia. Kuvien yhteydessä tulee mainita niihin liittyvät tekijänoikeustiedot, jotka ilmoitetaan kuvan yhteydessä. Voit olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen yhteydenottolomakkeella, jos tarvitset välinehuoltoa koskevia asiantuntijalausuntoja. [Kuvituskuvat tulossa, tieto päivitetty 25.12.2019]