Mukaan vaikuttamaan?

13.9.2023

Suomen Välinehuoltajayhdistys ry:n syyskokous järjestetään jälleen. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Olisitko sinä halukas vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan? Syyskokouksessa se on konkreettisesti mahdollista ja siihen on kaksi hyvää tapaa: 
- Tule mukaan kokoukseen päättämään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta. 
- Tule mukaan yhdistysaktiiviksi toteuttamaan toimintasuunnitelmaa.  

Yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous – tuleva syyskokous mukaan lukien. Syyskokouksessa päätetään yhdessä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle kalenterivuodelle – eli toiminnan suuremmat suuntaviivat. Samalla valitaan henkilöt hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta, minkä lisäksi pidetään paljon yhteyttä WhatsAppin välityksellä, jossa sovitaan yhdistyksen arkipäiväisemmistä asioista. Hallituksen työskentely on mukavan yhteisöllistä matalan kynnyksen toimintaa, josta kurttuotsaisuus on jätetty taka-alalle. Yksi keskeisimmistä hallituksen tehtävistä on suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen vuosittaisia koulutuspäiviä.

Hallituksen jäsenten lisäksi yhdistyksellä on eri tehtäviin nimitettyjä toimihenkilöitä, jotka yleensä (mutta ei välttämättä) valitaan hallituksen keskuudesta. Varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla aina hallituksen jäsen. Hallitus ja hallituksen valitsemat toimihenkilöt toteuttavat syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa.

Olisitko sinä kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen toimintaan hallituksessa ja toimihenkilönä? Jos olet, kannattaa osallistua tulevaan syyskokoukseen. Tärkeimpinä asioina sinulta odotetaan vain omaa aktiviisuutta, innostuneisuutta ja perustaitoja käyttää Wordia ja Exceliä. Voit myös halutessasi olla yhteydessä hallituksen jäseniin matalalla kynnyksellä etukäteen, jos asia herättää kysymyksiä. Yhdistysaktiivina pääset vaikuttamaan monenlaisiin asioihin.