Suun terveydenhuollossa tehtävänjaon tulisi kattaa laaja-alaisesti kaikki ammattiryhmät

10.6.2021

Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen terveydenhuollon toimintayksiköissä mahdollistaa työajan järkevän resursoinnin ja potilasturvallisuuteen tähtäävän toimintakulttuurin. Ilman toimivaa välinehuoltoa ei olisi turvallista käydä hammaskiven poistossa, hammastarkastuksessa tai suun alueen toimenpiteissä.

Suomessa välinehuoltajat ovat suorittaneet välinehuoltoalan tutkinnon, minkä turvin niin laajoissa leikkauksissa kuin pientoimenpiteissäkin käytettävät kirurgiset instrumentit ja hoitovälineet saatetaan kerta toisensa jälkeen uudelleen käyttökuntoon. Välinehuolto vastaa instrumenttien puhdistamisesta, desinfioinnista, tarkastamisesta, pakkaamisesta sekä steriloinnista ja kaikkien näiden prosessien valvonnasta. Toimintoja ohjaa kaiken takana erityisesti EU:n lääkinnällisten laitteiden asetus. Harva vastaanotolla käyvä asiakas kuitenkaan osaa arvata, että instrumentit, joilla häntä hoidetaan, on saattanut huoltaa muiden töidensä ohella joku muu, kuin välinehuoltaja.


Erja Nuutinen (Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry) ja Pirjo Sirkiä (Suuhygienisti-lehti) ottavat kantaa (Helsingin Sanomat Mielipide 31.5.) professori Heikki Murtomaan näkökulmiin (Helsingin Sanomat Mielipide 22.5.) työnjaon kehittämisestä suun terveydenhuollossa. Me, Suomen Välinehuoltajayhdistys ry:n edustajina, olemme huolisamme samoista asioista omalta näköalapaikaltamme.


Välinehuoltaja on ammatillisen koulutuksen saanut henkilö, jonka vastuulla terveydenhuollossa on, että potilaaseen ei päädy epäpuhtauksia tai taudinaiheuttajia edellisestä potilaasta. Vastineessaan Nuutinen ja Sirkiä toteavat, että toisinaan suuhygienistit joutuvat irrottautumaan tehtävistään hammashoitajien tehtäviin työvoimapulan paineessa. Vastaavasti olemme havainneet, että vastaanotoista vastuussa olevat henkilöt eivät aina ymmärrä, millaisia riskejä hoitovälineiden ja instrumenttien uudelleen prosessointiin liittyy, jos hoitotilanteiden välillä välinehuoltoa on tekemässä joukko ammattilaisia, joiden toimenkuvaan välinehuolto ei kuulu ja joiden koulutus on riittämätöntä laadukkaan välinehuollon toteuttamiseksi.


Suun terveydenhuollossa olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota moniammatillisen tiimin ydinosaamisalueiden hyödyntämiseen, jolloin myös sellaisilta hoitoon liittyviltä vaaratilanteilta vältyttäisiin, joita kukaan ei edes tule arjessaan huomanneeksi.


Maarit Nikula, puheenjohtaja 

Ville Kivisalmi, sihteeri


Suomen Välinehuoltajayhdistys ry